Trafikken skal ned under jorden

En næsten enig Borgerrepræsentation besluttede på sit møde den 24. januar, at der skal foretages en undersøgelse af de tekniske og økonomiske muligheder for at lægge trafikken ad 1) H. C. Andersens Boulevard fra søerne til Langebro og 2) Vesterbrogade fra Frihedsstøtten til Rådhuspladsen ned i en tunnel.

Det er glædeligt, at der nu bliver taget de første konkrete skridt til gennemførelsen af et projekt, der har potentialet til at forvandle Københavns centrum fra en trafikal heksekedel til en storbyoase for rekreativ udfoldelse.

Kostbar løsning

Det politiske flertal har valgt at undersøge en meget ambitiøs og kostbar løsning, hvor en knap så forkromet løsning måske er mere realistisk. Den gennemgående trafik på den inderste del af Vesterbrogade er ikke overvældende og kan formentlig ledes ad Bernstorffsgade og Hammerichsgade. Derved spares et måske overflødigt stykke tunnel samt et stort og fremkommelighedshæmmende, underjordisk vejkryds ved Vesterbrogades udmunding i H. C. Andersens Boulevard.

Man kan også forestille sig en tunnellægning af H. C. Andersens Boulevard udført i etaper.

Med den øgede fokus på bilismens negative konsekvenser for sundhed og klima vil det være oplagt at inddrage disse elementer i undersøgelsen. Hvor mange ton skadelige partikler fra bilernes udstødning vil det være muligt at opfange og uskadeliggøre i et avanceret luftrensningsanlæg? Kan der opnås en mærkbar reduktion af CO2-udslippet fra de 70.000 biler, der passerer H. C. Andersens Boulevard i døgnet?

Paris er renere

Ifølge OECD overskrider partikelforureningen i København EU’s grænseværdier. Danmark topper i statistikken over dødsfald forårsaget af kræft og allergi, hvilket OECD kobler sammen med den manglende indsats mod partikelforureningen. Luften i Paris er renere end i København!

Med en kombination af moderne trafikplanlægning og miljøteknik vil det nu være muligt i praksis at demonstrere, hvordan øget fremkommelighed for den nødvendige biltrafik i København kan forenes med en bæredygtig klimavision.

 

Jyllands-Posten 01.02.08
Jan Koed MAA
jk@cadaid.dk
www.cadaid.dk