Rådhuspladsens fremtid ligner en lappeløsning

I en bemærkelsesværdig lukket proces har de københavnske trafikpolitikere vedtaget, hvordan Rådhuspladsen skal se ud efter metrostationens åbning i 2019. Desværre må man konstatere, at der er tale om endnu en lappeløsning i den lange række af lappeløsninger, som har præget udviklingen af Rådhuspladsen gennem de senere år. Den samlede helhedsplan for Rådhuspladsen, der vil kunne forløse pladsens potentiale som Danmarks bedste byrum, må vi nok vente med at se realiseret, indtil den gennemgående trafik kan lægges ned i en tunnel under H. C. Andersens Boulevard.

Et vigtigt element i det nu vedtagne forslag er at flytte Dragespringvandet ind på midten af pladsen og forene det med den oprindelige ydre kumme, som endnu eksisterer. Dermed gøres skaden god igen, den skade der opstod, da springvandet blev kastreret i forbindelse med udvidelsen af H. C. Andersens Boulevard i 1954. Der er i øvrigt opstået den misforståelse, at springvandet kommer tilbage til sin oprindelige placering midt på pladsen. Det har altid været placeret til højre for Rådhusets facade over for Industriens Hus.

Måske er det en god idé at placere det flotte Dragespringvand midt på pladsen. Jeg synes dog, at kommunens arkitekter skylder os at vise, om Dragespringvandet har pondus nok til at udfylde en så fremtrædende plads. Springvandet skulle jo nødigt virke som en lidt latterlig nipsgenstand på en alt for stor amagerhylde.

Ender det med en placering midt på pladsen er det helt afgørende, at Dragespringvandet kommer til at ligge på den akse, som går gennem Vesterbros Passage fra Trommesalen i vest gennem Frihedsstøtten og til Rådhuspladsen i øst. Her vil Dragespringvandet kunne være et fikspunkt og en flot afslutning på aksen.

Et af de store fremskridt i Rådhuspladsens udvikling vil være, når busserne langs pladsens nordside forsvinder. Det vil gøre Rådhuspladsen til et langt bedre sted at opholde sig og vil åbne op for en spændende udvikling af nye forretningsmodeller med udeophold langs facaderne på pladsens solsider.

Desværre vil den foreslåede massive træbeplantning med tilhørende skovsti afskære forbindelsen mellem livet på pladsen og langs facaderne. Noget af det bedste ved en plads er det liv, der udfolder sig langs facaderne, og at sidde med en kop kaffe i solsiden og følge med i folkelivet og glæde sig over de smukke bygninger, der omkranser pladsen. Her er der endda tale om byens eget Rådhus.

Hvis man i stedet vælger en anden og mere hensynsfuld beplantning af Rådhuspladsen og kombinerer det med at lukke Vester Voldgade for den gennemkørende trafik, bliver det muligt at skabe en attraktiv »lappeløsning«, indtil den endelige helhedsplan for hele Rådhuspladsen kan blive til virkelighed.

City Avisen  07.12.2016
Arkitekt MAA
Jan Koed
jk@cadaid.dk
Rådhusplads.dk