Rådhuspladsens fremtid

Københavnerne har noget at glæde sig til. Byens hjerterum, Rådhuspladsen, står foran en forskønnelse, som mange af byens borgere har set frem til i årevis.

Dansk Industris udskældte domicil skal udvides i en sådan grad, at det eksisterende hus på hjørnet af H. C. Andersens Boulevard og Vesterbrogade forsvinder bag en ny facade. Fremtrædende arkitektfirmaer er indbudt til at komme med forslag til udvidelsen. Ambitionsniveauet er højt med hensyn til arkitektur og bæredygtighed. Endelig bliver Rådhuspladsen befriet for den tungtrøde, reklamepyntede bygningskrop.

Den anden gode nyhed er, at den sorte terminalbygning forsvinder. Den kommende metrostation tvinger den bort. I stedet planlægges nogle diskrete adgangstrapper og elevatorer i stil med de nuværende metrostationer. Rådhuspladsen vil igen få sin naturlige størrelse tilbage, defineret af de bygninger der omkranser pladsen.

Mange og store tanker

Alligevel er det, som om der mangler noget.

Aldrig før har det københavnske bystyre tænkt så mange og store tanker til gavn for landets hovedstad. Bæredygtighed, miljøzone, fremkommelighed, trafikregulering er blandt nøglebegreberne. I 2015 skal København være kendt som »Europas Miljømetropol«.

Imens buldrer trafikken af sted på den sekssporede »motorvej«, H. C. Andersens Boulevard, hvor bilerne, busserne og lastbilerne sender deres skyer af dødbringende partikler i hovedet på de sagesløse fodgængere og cyklister. Selv nok så mange trafikregulerende indgreb i form af trængselsafgifter eller bompenge vil ikke være i stand til at løse problemerne med denne hovedfærdselsåre tværs gennem byen.

Gabet mellem realiteterne og visionerne er stort.

Varmt miljøproblem

Der er nu mere end nogensinde behov for, at rundgangen om den varme grød afløses af en vilje til at løse et af byens mest presserende miljøproblemer. I øjeblikket beslaglægger vejanlæg og busbaner næsten 60% af Rådhuspladsens samlede areal, mens den trafikforårsagede støj- og partikelforurening dominerer pladsen 100%. Det er en urimelig situation for en hovedstad, der bejler efter en status som den førende nordeuropæiske metropol og opstiller et mål om at blive bannerfører på miljøområdet.

Inden vi ser os om, har de forskellige aktuelle projekter drypvis ændret de grundlæggende spilleregler for pladsens udvikling. Derfor er behovet for at fremlægge en fremsynet helhedsplan for Rådhuspladsen som urbant kulturcentrum og trafikalt knudepunkt presserende. Rådhuspladsen har mange iboende kvaliteter, der fortjener at blive udfoldet optimalt.

Der er brug for, at alle parter - Københavns Kommune, Staten, Movia, Metroselskabet, private fonde m.fl. - indleder et samarbejde om at løfte dette udfordrende projekt, som vil blive til gavn for de millioner af mennesker, der i fremtiden vil flokkes på hovedstadens centrale plads.

 

Jyllands-Posten 22.11.07
Jan Koed MAA
jk@cadaid.dk
www.cadaid.dk