Projekt med skyklapper

Københavns bystyre er i disse dage ved at bevilge 21 mio. kr. til en omdannelse af den østlige side af Rådhuspladsen. Projektet, der kaldes »Pladsen ved Vartov«, indebærer, at der skal plantes en mindre skov foran Paladshotellet. Set fra Rådhuspladsen vil træerne skjule hotellets stueetage og ikoniske indgangsparti skabt af mesterarkitekten Anton Rosen i 1910.

I præsentationen af projektet har man tydeligvis undladt at visualisere projektet set fra Rådhuspladsen. Det burde man have gjort for at gøre det muligt at vurdere dets visuelle konsekvenser for samspillet mellem Rådhuset og Paladshotellet.

I lighed med den hedengangne busterminal er politikerne nu i færd med at presse et projekt igennem, som man sandsynligvis kommer til at fortryde.

Hvordan er det dog kommet så vidt? Hvor er stadsarkitekten henne, som skal værne om byens arkitektur? Hvor er de fagfolk og interessegrupper henne, der brænder for at sikre byens herlighedsværdier?

Rådhuspladsen har ikke brug for flere lappeløsninger, men en samlet helhedsplan, som kan forløse dens potentiale som Danmarks flotteste byrum.

 

Berlingske Tidende 21.09.10
Jan Koed MAA
jk@cadaid.dk
www.rådhusplads.dk