Gør H. C. Andersens Boulevard til en grøn oase

Skybruddet over København den 2. juli 2011 var en voldsom oplevelse for de fleste københavnere, der led store økonomiske og personlige tab. Det blev en lærestreg, som manede de politisk ansvarlige til handling. De fremlagte skybrudsplaner for København og Frederiksberg, som i disse uger er under politisk behandling, viser, hvordan man kan forvandle klimatiske skrækscenarier til drømmescenarier for den gode by.

På strækningen Bispeengbuen-Ågade-Åboulevard har kommunerne vist vejen ved at iværksætte en forundersøgelse af mulighederne for at føre trafikken under jorden og forvandle asfalten til en grøn og blå oase, mens resten af den samme trafikåre, H. C. Andersens Boulevard, fortsat er uafklaret.

Hvis man graver fire kørebaner for den gennemkørende trafik ned i en tunnel under boulevarden, vil der blive plads til bredere fortove, cykelstier, lokalgade og en frodig grøn skybrudszone midt i boulevarden. Som en tillægsgevinst vil man kunne rense luften for skadelige partikler og CO2, fjerne bilstøjen og mindske trængslen. Der vil blive skabt grundlag for et formidabelt byrum af stor rekreativ værdi for københavnerne.

Byens herlighedsværdier er naturligvis svære at prissætte, selv om der er gjort flere forsøg på at vurdere en bys attraktionspotentiale omsat til turismeindtægter, erhvervsomsætning og grundpriser.

Andre faktorer er lettere at sætte tal på: Hvor mange menneskeliv kan der reddes, hvis partikelforureningen nedsættes til en tiendedel? Hvor mange hospitalsindlæggelser og sociale følgeudgifter kan der spares? Hvor meget vil en øget bilfremkommelighed betyde for byens trængselsproblemer?

Og hvad lyder regningen på? I debatten hører vi kun, at projektet er meget, meget dyrt. I en analyse fra ingeniørfirmaet Rambøll af marts 2013, anslås prisen pr. km nedgravet tunnel – svarende til H. C. Andersens Boulevard – til 2 mia. kr. Det er en pris, der står i et rimeligt forhold til de enorme klima- og miljøfordele, en nedgravning af H. C. Andersens Boulevard vil betyde.

Der er meget, der taler for hurtig handling. Ifølge trafikprognoserne vil biltrafikken på H. C. Andersens Boulevard fortsat vokse i de kommende år uanset forbedringer i den kollektive trafik og bygning af en havnetunnel. Problemerne bliver ikke mindre af at vente.

 

City Avisen 25.09.13
Jan Koed MAA
jk@cadaid.dk
www.rådhusplads.dk