3/4 Vesterbros Passage mellem Tivolis hovedindgang og Rådhuspladsen er forvandlet til en allé. Kun biler med ærinde på pladsen tillades. Processioner, optog og gadeløb kan nu udfolde sig frit. Overgangen mellem passagen og pladsen markeres af »Vesterport« - byens nye vartegn.

 

1) Rådhuspladsen set fra Jernbanegade

2) Dragespringvandet i nye omgivelser

3) Vesterbros Passage set fra Tivoli

4) Rådhuspladsen set fra rådhusets balkon