Forslag til alternativ havnetunnel

På trods af regeringens bredspektrede indsats for at trække Danmarks landdistrikter ud af den negative udviklingsspiral vil driften mod de store bysamfund formentlig vare ved så langt øjet rækker. Ikke mindst København nyder godt af denne, globale trend, hvilket ikke kun er en fordel for København, men for hele landet, som profiterer af en hovedstad, der er i stand til at hævde sig blandt jævnbyrdige storbyer som Stockholm, Oslo og Hamborg.

København har store ambitioner om at være et forbillede for andre storbyer med hensyn til bæredygtighed og livskvalitet og gør en bemærkelsesværdig indsats for at skabe nye boligområder med attraktive boliger, gode byrum og effektiv kollektiv trafikbetjening til de mange nye indbyggere.

Fokus har i den grad været rettet mod at erobre nyt land, så at man helt har ignoreret de voldsomme trafikproblemer i Københavns gamle bykvarterer. Trængslen i bykernen er nu så massiv, at det er svært at tage parolen om, at København skal være verdens bedste by at bo og arbejde i, alvorligt.

Det økonomiske tilbageslag efter finanskrisen, som betød en stagnation i biltrafikken, er nu overstået. I de kommende år må man forvente et stadigt større trafikalt pres på København i takt med den større omsætning og bilejerskab samt flere boliger og arbejdspladser.

Denne udvikling kan måske nok afbødes noget med en bedre kollektiv trafik, intelligent trafikstyring og udbygning af cykelstierne. Som bekendt har Københavns Kommune haft stor succes med at lokke flere af byens indbyggere over på den tohjulede, hvilket jo på mange måder er godt for byen og dens borgere. Men at få flere end 50%, som er det erklærede mål, til at pendle til og fra arbejdet på cykel er næppe realistisk eller ønskeligt for en aktiv storby.

Set i det lys er det nødvendigt at overveje, hvilke andre muligheder der er for at løse de kaotiske trafikforhold i Københavns indre bydele og gøre ikke mindst middelalderbyen endnu mere tiltrækkende for byens borgere og andre, der har flere storbyer at vælge imellem, når de skal etablere virksomhed eller blot holde ferie.

En sådan løsningsmulighed foreligger med projektet til en havnetunnel, som med jævne mellemrum dukker op i debatten, og som Venstreregeringen nu har indføjet i sit regeringsgrundlag.

Forslaget går kort fortalt ud på at etablere en underjordisk trafikforbindelse fra det nye byudviklingsområde i Nordhavn, via Refshaleøen øst om Christianshavns Vold til Amagermotorvejen syd for Sjællandsbroen og dermed skabe en hurtig trafikforbindelse uden om Københavns indre bydele til lufthavnen og Køge Bugt Motorvejen.

Set i lyset af Københavns påtrængende problemer med den gennemkørende trafik i indre by ville det måske være en overvejelse værd at spare de milliarddyre motorvejsudfletninger og skåne Amagerfælled for naturødelæggende op- og nedkørselsramper for i stedet at dirigere tunnelboremaskinerne mod vest, ud under Langebro og H. C. Andersens Boulevard og lade dem dukke op ved Jarmers Plads.

Det vil være en billigere løsning, som vil have en afgørende positiv effekt på Københavns byudvikling.

City Avisen 06.01.16
Jan Koed MAA
jk@cadaid.dk
www.rådhusplads.dk