Et sekssporet mareridt

Ida Auken (SF) skriver i USA-klummen tirsdag om det 21. århundredes nye urbane værdikamp, der udspiller sig i New Yorks gader. Efter 100 år i bilismens vold er cyklisterne og fodgængerne for alvor ved at sætte dagsordenen. Med inspiration fra København omdannes kørebaner til cykelstier, brede fortove og pladser.

Inden den nationale stolthed kammer helt over skulle vi måske foretage et kritisk eftersyn af Københavns urbane centrum, Rådhuspladsen, og modsætningsvis tage ved lære af New York.

For 100 år siden var Rådhuspladsen en storslået plads med fri bevægelighed for de mange fodgængere, der færdedes på pladsen. I dag er pladsen på grund af den sekssporede motorgade H. C. Andersens Boulevard et trafikalt mareridt.

Tiden er nu inde til at nedgrave H. C. Andersens Boulevard og skabe menneskelige forhold på Rådhuspladsen. I den københavnske sammenhæng er det endda en ren vinderstrategi for alle trafikanter, bilister, cyklister og fodgængere: større fremkommelighed og en fredeliggjort plads med ideelle betingelser for ophold, kreativitet og velvære.

 

Berlingske Tidende  30.05.09
Jan Koed MAA
jk@cadaid.dk
www.cadaid.dk