Et formidabelt byrum

Tivolis idéskitse til en fredeliggørelse og begrønning af Vesterbros Passage virker umiddelbart tillokkende og har potentiale til at kunne blive et af Københavns bedste byrum. Samtidig løser den nogle helt åbenlyse adgangs-, sikkerheds- og trængselsproblemer for Tivolis gæster.

Men Vesterbros Passage standser ikke ved Bernstorffsgade. Den fortsætter forbi Frihedsstøtten og slutter på den anden side af banegraven ved Trommesalen, hvor ydre del af Vesterbrogade tager over. Samlet set et formidabelt byrum med et centralt monument af international klasse.

Københavns Kommune bør sætte sig i spidsen for udviklingen af hele Vesterbros Passage, så Tivolis fokus på egne interesser integreres i en større helhed til gavn for alle byens borgere og Københavns internationale anseelse som kulturhovedstad.

Berlingske 28.06.2019
Arkitekt MAA
Jan Koed
jk@cadaid.dk
Rådhusplads.dk