Citytunnel under H. C. Andersens Boulevard

Den lange rejse mod en Havnetunnel i København passerede i begyndelsen af april en vigtig milepæl, da transportminister Ole Birk Olesen gav startskuddet til en omfattende forundersøgelse af det kolossale projekt.

Opgaven går kort fortalt ud på at anlægge en underjordisk, firesporet ringvej fra Nordhavn, forbi Refshaleøen, øst om Christianshavn med tilslutning til Amagermotorvejen i syd. Hensigten er at binde det overordnede vejnet sammen øst om byen, at give adgang til nye byudviklingsområder, at lette forbindelsen til Københavns Lufthavn og at »aflaste biltrafikken i de centrale bydele«, som det er formuleret i opgavebeskrivelsen, og som også var motivationen for projektet i de tidligere oplæg.

Af de fire arbejdsgrupper, der skal nedsættes til at undersøge de forskellige aspekter af det komplekse projekt, skal den ene udarbejde en trafiksaneringsplan for Københavns indre by, hvor man regner med at kunne begrænse den gennemkørende trafik ved at motivere trafikanterne til at benytte ringvejen i stedet

Tidligere undersøgelser har vist, at man kun ved en håndfast trafiksanering af den egentlige bykerne, middelalderbyen, kan »tvinge« trafikanterne ud på ringvejen og dermed forbedre dennes økonomi ved en eventuel brugerbetaling. Men trafiksaneringen er nødvendig, hvis København fortsat skal leve op til sit internationale ry som en bæredygtig, grøn storby med gode rammer for bylivet.

Rettes blikket derefter mod en af Danmarks mest trafikbelastede gader, H. C. Andersens Boulevard, som skærer sig gennem Indre By, ind over Rådhuspladsen, vil havnetunnelen kun medvirke til en ganske marginal dæmpning af den forventede trafikstigning som følge af byudviklingen og det større bilejerskab. Trafikken i 2025 vil være større end i dag.

Skal dette utålelige trafikale problem løses én gang for alle, kommer man ikke uden om at lægge den gennemkørende trafik ad H. C. Andersens Boulevard ned i en tunnel. Fra dag 1 efter snoreklipningen vil boulevarden kunne forvandles til en gade med lokal biltrafik, brede cykelstier, fortove og plads til en fremtidssikret skybrudsløsning. De miljømæssige fordele vil tilmed kunne indhøstes samtidig med, at bilernes fremkommelighed bliver væsentligt forbedret.

Jeg vil derfor opfordre kommissionen til at undersøge mulighederne og konsekvenserne af at koble en citytunnel til den planlagte havnetunnel.

City Avisen  17.05.2017
Arkitekt MAA
Jan Koed
jk@cadaid.dk
Rådhusplads.dk