»Men om Raadhuspladsen vil jeg sige, at den absolut bør lægges om. Der kan faas noget langt smukkere ud af Byens Hjerteplads ... som den er nu, er den ikke en smuk By som København værdig. Jeg glæder mig til med Tiden at se en heldig og fornuftig Løsning af et Problem, som er brændende, og som ikke længer kan ligge uløst hen.«

A. Fløtkjær, Politiken 24.05.42

 

»Havde København haft ambition som storby, ville H. C. Andersens Boulevard som motorvej naturligvis også være gravet ned i jorden.«

Henrik Sten Møller, Politiken 26.04.95

 

»Mit store ønske er, at H. C. Andersens Boulevard kommer ned under jorden for at få området til at hænge sammen.«

Ritt Bjerregaard, Politiken 11.08.06

 

»Når København skal forestille at være en klimaby. En cykelby. Og en børneby. Kunne vi så ikke få en biltunnel der sender trafikken ned under H. C. Andersens monstertravle boulevard? Trods alt lidt ærgerligt at byens mest centrale plads er nabo til en motorvej.«

Magasinet KBH 49, dec. 2009, side 9

 

»Problemet er transittrafikken og de gennemkørende biler, der kører hurtigt og larmer. Det er selvfølgelig ødelæggende for en by at være gennemskåret af den form for trafik.« (Sagt om Thomas B. Thriges Gade i Odense)

Bjarke Ingels, Politiken 28.03.10

 

»Det er, som om den 29.300 kvadratmeter store plads i hjertet af København er forhekset. Som om alle bestræbelser på at få hele mylderet af biler, buseer, cyklister og fodgængere bragt under en form for kontrol og skabt et offentligt rum, som mennesker har lyst til at opholde sig i, uundgåeligt ender galt.«

Kim Faber, Politiken 14.05.11

 

»We have to agree eventually upon that car traffic can´t exist where city space for city-people is a prime concern.«

Erik Christian Sørensen, Urban Prospects 2011, side 184

 

»Jeg kan rigtig godt lide tunneler! Og tænk, hvis man kunne løbe på rulleskøjter på H. C. Andersens Boulevard.«

Ayfer Baykal, Politiken 27.05.12

 

»Det må vel nærmest betegnes som en skandale, at H. C. Andersens Boulevard i dag er en af de mest belastede veje i hele Danmark med heraf følgende støj, luftforurening og ulykker i city. Den er desuden en betydelig barriere mellem Vesterbro og city.«

Henrik Dorn-Jensen, Berlingske 03.12.16

Rev. 10.04.17