Bispeengbuen og byudviklingen

Slaget om Bispeengbuen har fået ny aktualitet, efter at to tunge Christiansborgpolitikere er gået aktivt ind i kampen for at fjerne monumentet over 1960’erne fejlslagne trafikpolitik. Tanken om at smide 125 mio. gode danske skatteyderkroner i en levetidsforlængelse af skampletten synes ubærlig. Broen bør erstattes af en tunnel, og det fredelig- og frigjorte areal anvendes til byudvikling.

Længere nede af Boulevardlinjen ligger endnu en tikkende bombe under Københavns image som en velfungerende, klimavenlig og bæredygtig by, H. C. Andersens Boulevard, som råber på at blive befriet for den gennemkørende trafik til og fra Amager. Også her er en tunnel løsningen.

Hvis de igangværende undersøgelser af en mulig havnetunnel øst om indre by viser sig at have gang på jord, tegner der sig et kommende system af underjordiske trafikforbindelser, som vil betyde et kvantespring fremad i løsningen af den stadigt ekspanderende hovedstads tiltagende trafikproblemer.

Måske er tiden inde til, at staten, kommunerne og private aktører i fællesskab opretter et udviklingsselskab, der skal stå for planlægning, udførelse og drift af et samlet tunnelsystem, hvor alle finansieringsmuligheder og indtægtskilder endevendes: statslige og kommunale anlægsmidler, byudvikling, OPP, brugerbetaling, skybrudsikring, miljøpuljer, fondsmidler med mere.

Berlingske 16.10.2017
Arkitekt MAA
Jan Koed
jk@cadaid.dk
Rådhusplads.dk